ปรัชญาวิทยาลัยฯ : การศึกษาดี เทคโนโลยีก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมพัฒนาชุมชน

thzh-CNenja

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป
๒. รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอก สถานีวิทยุ และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
๓. เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ สถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์
๔. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๕. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๖. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นายอรรถชัย เกิดเหลี่ยม

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

น.ส.นิรมล อันทะสีดา

ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายจิระวัฒน์ วรรณพฤกษ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายธานี โนนใหม่

ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายวชิรวิชญ์ นาพัว

ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายวชิระ พลค้า

ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ว่าที่ รต.ญ.จุฑารัตน์ นาชัยสินธุ์

เจ้าหน้าที่

logo2

วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง

Chumphuang Industrial and Community Education College

 

ฝ่ายงานภายใน

hr

 

p

 

pn

 

V

 

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png0.png6.png3.png5.png8.png6.png
วันนี้37
เมื่อวานนี้126
อาทิตย์นี้556
เดือนนี้163
รวม63586

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

1
ท่าน

แผนกวิชา/งาน