ปรัชญาวิทยาลัยฯ : การศึกษาดี เทคโนโลยีก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมพัฒนาชุมชน

thzh-CNenja
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขอเชิญชวนร่วมอบรมออนไลน์หัวข้อ "เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอาชีวศึกษาอย่างไรให้โดนใจหน่วยงานผู้ให้ทุน" ดร.อรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานเปิดการอบรมและมอบนโยบายฯ คณะวิทยากรจาก สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- -
คณะวิทยากร
🔹 ดร.อัณณ์ณิชา โตกิจกล้าธวัฒน์ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการวิจัยและสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
🔹 นายธีวัฒน์ บุญสม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
🔹 รศ. ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
🔹 รศ. ดร. ดุสิต อธินุวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการดินและอารักขาพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
🔹 ผศ. ดร.ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม
🔹 นางสาวภาวณี คำชาลี หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศักยภาพบุคลากรการวิจัยกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
- -
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3AjqSBq
- -
🗓 ระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2564
⏰ เวลา 09.00 - 16.00 น.
รูปแบบการอบรมผ่าน Facebook LIVE : สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
 
214624352 6125234127501840 8248241977939532412 n

 

 

logo2

วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง

Chumphuang Industrial and Community Education College

 

register online

 

01

 

gpf Use1

ฝ่ายงานภายใน

hr

 

p

 

pn

 

V

 

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png0.png1.png0.png3.png1.png5.png
วันนี้26
เมื่อวานนี้56
อาทิตย์นี้214
เดือนนี้1802
รวม10315

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

1
ท่าน

แผนกวิชา/งาน

แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน