ปรัชญาวิทยาลัยฯ : การศึกษาดี เทคโนโลยีก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมพัฒนาชุมชน

thzh-CNenja
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

logo2

วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง

Chumphuang Industrial and Community Education College

 

register online

 

register Use1

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

236019xx

 

ดร.สุทธิพล  พลศรีพิมพ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง

 

เพลงมาร์ชวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง

ประกาศวิทยาลัยฯ

Facebook

ฝ่ายงานภายใน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ฝ่ายวิชาการ

กิจกรรมวิทยาลัยฯ

แกลอรี

 

ปฏิทินวิทยาลัยฯ (Google)