logo วิทยาลัยฯ

logo

ฝ่ายงานภายใน

ประกาศผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ(รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2564

สำหรับผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มีกำหนดการมอบตัว(รอบโควตา)

ในวันที่ 21 เมษายน 2564

หากมีการเลื่อนหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการ ด้วยเนื่องจากสถานะการการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

ทางวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

เพื่อความปลอดภัยของ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้เข้าติดต่อราชการทุกท่าน

** สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ // โทร 044-487181 หรือ 095-2085368 (งานทะเบียน)

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14