logo วิทยาลัยฯ

logo

ฝ่ายงานภายใน

การประเมินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center)ที่มีต่อการบริหารจัดการ โดยวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

 

 นายปริญญา  คำชาย

รองผู้อำนวยารฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

Abstract 001

Abstract 002