logo วิทยาลัยฯ

logo

ฝ่ายงานภายใน

(กิจกรรมภายใน)โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแผนธุรกิจและประกวดแผนธุรกิจ

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแผนธุรกิจ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการแก้ผู้เรียน และ

โครงการนำเสนอการประกวดแผนธุรกิจ

จัดโครงการโดยงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

6 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีชุมพวง วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง

ได้รับเกียรติจาก ผอ.ดร.สุทธิพล  พลศรีพิมพ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
โดยมี นายพิเชษฐ์  เรืองแสน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
ทั้งนี้ทางงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีวิทยากรรับเชิญ คือ นายยิ่งยศ  สายพวรรณ์  ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาชุมพวง
เข้าให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง "การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแผนธุรกิจ สร้างแรงบันดาลใจในการเผ็นผู้ประกอบการแก่ผู้เรียน" 
001  002 

01

02

02 2

03

04

05

06

07

08

 

โครงการนำเสนอ การประกวดแผนธุรกิจ

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10