logo วิทยาลัยฯ

logo

ฝ่ายงานภายใน

(โครงการเพื่อสังคม บ้านโนนทอง) ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center (ต่อเนื่อง)

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center (ต่อเนื่อง)

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนทอง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

โดยมี ผอ.ดร.สุทธิพล พลศรีพิมพ์ ตรวจเยี่ยมศูนย์ Fix it Center และให้กำลังใจแก่ลูกศิษย์และคณะครูที่ออกให้บริการ พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับผู้เข้าใช้บริการ ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนทอง

98120

9810598106

98107

98113

98116

98115