วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ารับชม

แผนกวิชา / สาขาวิชา

แผนกวิชาช่างยนต์

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

แผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

คำสั่งวิทยาลัยฯ

Facebook
งานภายใน

วิทยาลัยฯ
งานกิจกรรม
งานประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม / Gellery

ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ

ดูทั้งหมด

สารจากผู้อำนวยการ

...กำลังอัพเดทข้อมูล....

ดร.ธีรกร  พรเสนา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง